Radmin 3 - תוכנה מהירה, מאובטחת ומשתלמת לגישה מרוחקת אל מחשבים. נסה אותה ללא תשלום למשך 30 יום!
פרטי יצירת קשר אודות החברה מפת האתר
Herbew
English
French
German
Dutch
Italian
Spanish
Finnish
Danish
Norwegian
Swedish
Brazilian
Portuguese
Romanian
Czech
Hungarian
Ukrainian
Polish
Greek
Russian
Turkish
Malay
Thai
Arabic
Chinese
Chinese Traditional
Korean
Japanese
English
Russian
English
Spanish
Brazilian
Russian
Italian
French
German
Turkish
Dutch
Thai
Greek
Chinese
Japanese
Russian
Herbew 
מוצרים
סקירת מוצרים
Radmin 3.5
Radmin לשליטה מרחוק
כיצד זה עובד
Radmin Viewer
Radmin Server
התקנת Radmin
אבטחה
צילומי מסך
תוכנות שירות חינמיות לרשת

כיצד להתקין ולהגדיר את Radmin

 

להלן השלבים אותם יש לבצע כדי להקים חיבור Radmin:

 1. הורד את Radmin Server 3.x. מאתר Radmin Server והתקן את התוכנה במחשב המרוחק. מחשב מרוחק הינו מחשב שאליו אתה רוצה לקבל גישה בשלב מאוחר יותר דרך Radmin.

 2. הורד את ‎‏‎.x‏Radmin Viewer 3 מאתר Radmin Viewer והתקן את התוכנה במחשב המקומי. מחשב מקומי הינו המחשב ממנו תתחבר למחשב המרוחק.

 3. על המחשב המרוחק, לחץ לחיצה ימנית על הסמל הכחול של Radmin במגש המערכת ולחץ על "הגדרות עבור Radmin Server".

  לחץ על "הרשאות", וודא שנבחרה אבטחת Radmin ואז לחץ על לחצן ההרשאות המתאים.

  לחץ על "הוסף משתמש", בחר שם משתמש וסיסמה ולחץ על אישור, אישור. לאחר מכן צא מהגדרות Radmin Server. סמן את התיבות עבור כל סוגי החיבורים שברצונך לאפשר למשתמש.

  סיימת עם הגדרות Radmin Server.

 4. היציאה שתצטרך להשתמש בה היא 4899. זוהי יציאת ברירת המחדל, תוכל לשנות אותה אם תחפוץ בכך ב'הגדרות עבור Radmin Server' -> 'אפשרויות'.

 5. אם המחשב המרוחק נמצא באותה רשת LAN לא נדרשות הגדרות נוספות כלשהן. התקדם לשלב 6.

  אם המחשב המרוחק נמצא ברשת LAN שונה או מאחורי נתב, הורד את Hamachi מאתר: Hamachi. התקן את Hamachi על המחשב המקומי ועל המחשב המרוחק. הרץ את Hamachi, לחץ על הלחצן "הפעלה" בחלקו השמאלי התחתון של חלון Hamachi.

  כתובת IP וירטואלית תוצג בחלקו העליון של חלון Hamachi. כתובת IP זו תשמש לחיבור ל-Radmin. לאחר מכן לחץ על לחצן צור או הצטרף לרשתות בחלק הימני התחתון של חלון Hamachi - בחר 'צור רשת חדשה'.

  הגדר שם וסיסמה לרשת הוירטואלית. במחשב המרוחק לחץ על לחצן צור או הצטרף לרשתות ובחר להצטרף לרשת קיימת, הקלד את שם הרשת ואת הסיסמה להצטרפות לרשת. לאחר שסיימת תראה שתי כתובות IP (או יותר) כשתמקם את סמן העכבר מעל סמל Radmin Server במגש המערכת. כעת סיימת להגדיר רשת וירטואלית.

  אם אתה מעוניין בגישה מרחוק למחשב ב-LAN שלך ללא התקנת תוכנות צד שלישי בכל מחשב או אם אתה מעוניין בגישה מרחוק מה-LAN שלך למחשבים הממוקמים ברשת LAN אחרת ניתן להשתמש באפשרות של העברת שערים (port-forwarding).

  קרא אודות העברת שערים תחת Port-forwarding.
  לאחר מכן בקר בדף מדריך Port-forwarding עבור Radmin, מצא את דגם הנתב שלך ועקוב אחר ההוראות שבדף.

 6. בדוק במחשב המרוחק שחומת האש של Windows לא חוסמת את החיבור של Radmin. לחץ על 'התחל' -> 'לוח הבקרה' -> 'חומת האש של Windows', עבור ללשונית החריגים והוסף את יציאה 4899 של Radmin כחריג. אם יש לך חומת אש אחרת (למשל של ZoneAlarm או כל תוכנת חומת אש אחרת) עיין בתיעוד כדי לגלות כיצד ליצור חריג ליציאה.

 7. במחשב המקומי פתח את Radmin Viewer, בתפריט הראשי לחץ על 'חיבור' -> 'חיבור חדש'.

  הזן את כתובת ה-IP של המחשב המרוחק בשדה 'כתובת IP או שם DNS'. (אם אתה מתחבר דרך האינטרנט עליך להזין כתובת IP ‏Hamachi, ראה שלב 5.) הזן שם המתאר את החיבור ולחץ על 'אישור'.

 8. כדי להתחבר למחשב המרוחק במצב שליטה מלאה, לחץ לחיצה ימנית על החיבור החדש שנוצר ולחץ על שליטה מלאה בתפריט ההקשר.

מוצרים | פתרונות | הורד | הזמנה | שותפים | תמיכה
פרטי יצירת קשר | אודות החברה | מפת האתר
מידע משפטי | מדיניות שמירה על הפרטיות